ارسال کننده لینک دانلود

ارسال به ایمیل ساده

دریافت فایل

ارسال به ایمیل + ریدایرکت بجای پیغام

دانلود فایل تست دوم

ارسال به ایمیل + کپچا

دریافت فایل تست سوم

ارسال به ایمیل + پرداخت

دریافت فایل | 32,000 تومان

همه این قابلیت ها برای ارسال با شماره همراه نیز میسر میباشد.